Новини

Качено на 31/08/2022г.

Район "Връбница" продължава изпълнението на проект "Осигуряване на топъл обяд" до 30.09.2022г.


Район "Връбница" продължава изпълнението на проект "Осигуряване на топъл обяд" до 30.09.2022г.

 

 

 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-

НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

 

 

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

 

Име на операцията     „Осигуряване на топъл обяд“

Име на бенефициента: Столична Община – Район „Връбница“ Начало: 04.01.2021г.      Край: 30.09.2022г.

Стойност: 199 890.13 лева

 

Проекта се финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014- 2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на

последствията от кризата чрез механизма REACT-EU

Последно публикувани