Новини

Качено на 02/09/2022г.

Инвестиционно намерение от Радостина Перчемлиева


Инвестиционно предложение за изграждане на обект: "Изграждане на нежилищна сграда със складова функция и офиси – етапно строителство – първи етап – покрит склад за строителни материали" в имот с идентификатор 68134.2814.378, м. „Чучулица“, район "Връбница"-СО.

Последно публикувани