Новини

Качено на 08/08/2022г.

Обява за конкурс за отдаване под наем на части от имот - общинска частна собственост - павилон в бл.501, ж.к. Връбница 1


Последно публикувани