Новини

Качено на 27/04/2022г.

Процедура по отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Модернизация на железопътен участък гара София-гара Волуяк", част от проект "Развитие на железопътен възел София"


Процедура по отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Модернизация на железопътен участък гара София-гара Волуяк", част от проект "Развитие на железопътен възел София"

 

1.Писмо на заместник - министъра на регионалното развитие и благоустройство

 

2.Обявление

Последно публикувани