Новини

Качено на 06/12/2021г.

Обява за конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот - частна общинска собственост


Последно публикувани