Новини

Качено на 30/09/2021г.

Списък с адресите на местата за гласуване на територията на район "Връбница"


част 2
ПРИЛОЖЕНИЕ № 20/24 от Заповед № СОА21-РД09-............. от ........................на кмета на Столична община
СПИСЪК С АДРЕСИТЕ НА МЕСТАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА                                                                                                                         
РАЙОН "ВРЪБНИЦА“                                                                                                                                                                                                    
за предсрочните избори за народни представители за НС - 2021 г.
№ по ред СЕКЦИЯ              № АДРЕС
1 254620001 Ж.к.ОБЕЛЯ-1, бл.121, до вх.В - клуб
2 254620002 Ж.к.ОБЕЛЯ-1, бл.118 до вх.В - клуб
3 254620003 Ж.к.ОБЕЛЯ-1, бл.119, до вх.В - клуб
4 254620004 Ж.к.ОБЕЛЯ-1, бл.121, до вх.В - клуб
5 254620005 кв.ОБЕЛЯ, 62 ОУ ”Христо Ботев”, ет.1, ул.1,  № 26
6 254620006 кв.ОБЕЛЯ, 62 ОУ ”Христо Ботев”, ет.1, ул.1,  № 26
7 254620007 кв.ОБЕЛЯ, 62 ОУ ”Христо Ботев”, ет.1, ул.1,  № 26
8 254620008 Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.1
9 254620009 Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.1
10 254620010 Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.1
11 254620011 Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.1
12 254620012 Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.1
13 254620013 Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.1
14 254620014 Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.2
15 254620015 Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.2
16 254620016 Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.2
17 254620017 Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.2
18 254620018 Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.2
19 254620019 Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.2
20 254620020 Ж.к.ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.3
21 254620021 Ж.к.ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.3
22 254620022 Ж.к.ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.3
23 254620023 Ж.к.ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.3
24 254620024 Ж.к.ВРЪБНИЦА-1, 74 СОУ „Гоце Делчев”, ет.1, крило Г
25 254620025 Ж.к.ВРЪБНИЦА-1, 74 СОУ „Гоце Делчев”, ет.1, крило Г
26 254620026 Ж.к.ВРЪБНИЦА-1, 74 СОУ „Гоце Делчев”, ет.1, крило Г
27 254620027 Ж.к.ВРЪБНИЦА-1, 74 СОУ „Гоце Делчев”, ет.1, крило Г
28 254620028 Ж.к.ВРЪБНИЦА-1, 74 СОУ „Гоце Делчев”, ет.2, крило Г
29 254620029 Ж.к.ВРЪБНИЦА-1, 74 СОУ „Гоце Делчев”, ет.2, крило Г
30 254620030 Ж.к.ВРЪБНИЦА-1, 74 СОУ „Гоце Делчев”, ет.2, крило Г
31 254620031 Ж.к.ВРЪБНИЦА-1, 74 СОУ „Гоце Делчев”, ет.2, крило Г
32 254620032 Ж.к.ВРЪБНИЦА-1, 74 СОУ „Гоце Делчев”, ет.2, крило Г
33 254620033 Ж.к.ВРЪБНИЦА-2, 61 ОУ „Св.Св Кирил и Методий” , ет.1, бул.”Ломско шосе”№186
34 254620034 Ж.к.ВРЪБНИЦА-2, 61 ОУ „Св.Св Кирил и Методий” , ет.1, бул.”Ломско шосе”№186
35 254620035 Ж.к.ВРЪБНИЦА-2, 61 ОУ „Св.Св Кирил и Методий” , ет.1, бул.”Ломско шосе”№186
36 254620036 Ж.к.ВРЪБНИЦА-2, 61 ОУ „Св.Св Кирил и Методий” , ет.1, бул.”Ломско шосе”№186
37 254620037 Ж.к.ВРЪБНИЦА-2, 61 ОУ „Св.Св Кирил и Методий” , ет.2, бул.”Ломско шосе”№186
38 254620038 Ж.к.ВРЪБНИЦА-2, 61 ОУ „Св.Св Кирил и Методий” , ет.2, бул.”Ломско шосе”№186
39 254620039 Ж.к.ВРЪБНИЦА-2, 61 ОУ „Св.Св Кирил и Методий” , ет.2, бул.”Ломско шосе”№186
40 254620040 м.МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, 70 ОУ„Св. Климент Охридски”, ет.1, ул.”Адам Мицкевич” №10
41 254620041 м.МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, 70 ОУ„Св. Климент Охридски”, ет.1, ул.”Адам Мицкевич” №10
42 254620042 м.МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, ”Национална гимназия за древни езици и култури”, ул. „Баба” №16
43 254620043 м.МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, ”Национална гимназия за древни езици и култури”, ул. „Баба” №16
44 254620044 м.МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, ”Национална гимназия за древни езици и култури”, ул. „Баба” №16
45 254620045 м.МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, 70 ОУ„Св. Климент Охридски”, ет.1, ул.”Адам Мицкевич” №10
46 254620046 м.МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, ”Национална гимназия за древни езици и култури”, ул. „Баба” №16
47 254620047 м.МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, ”Национална гимназия за древни езици и култури”, ул. „Баба” №16
48 254620048 кв.”Толева махала”, бул.”Европа”211,ресторант „Бурдуш”
49 254620049 с.ВОЛУЯК, 146 ОУ ”Патриарх Евтимий”, ул.”Зорница” №63
50 254620050 с.ВОЛУЯК, 146 ОУ ”Патриарх Евтимий”, ул.”Зорница” №63
51 254620051 с.ВОЛУЯК, 146 ОУ ”Патриарх Евтимий”, ул.”Зорница” №63
52 254620052 с.МРАМОР, 175 ОУ ”Васил Левски”, ул.”Св.Св. Кирил и Методий” №1
53 254620053 с.МРАМОР, 175 ОУ ”Васил Левски”, ул.”Св.Св. Кирил и Методий” №1
54 254620054 Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.3
55 254620055 кв.ОБЕЛЯ, 62 ОУ ”Христо Ботев”, ет.2, ул.1,  № 26
56 254620056 Ж.к.ОБЕЛЯ-1, бл.119, до вх.В - клуб

Последно публикувани