Новини

Качено на 04/08/2021г.

Съобщение за обучение на преброители


СЪОБЩЕНИЕ

ЗА

ОБУЧЕНИЕУВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ  ОБУЧЕНИЕТО НА ОДОБРЕНИТЕ ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 31.08.2021Г. ОТ 18.00Ч. В 74 СУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, Ж.К „ВРЪБНИЦА-1“.

Последно публикувани