Свободни позиции

Качено на 29/06/2021г.

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността старши юрисконсулт в отдел "Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност"


Последно публикувани