Новини

Качено на 09/06/2021г.

Стартира Програма "Зелена София" 2021г.


Уважаеми съграждани,

Информираме Ви, че стартира Програма "Зелена София" 2021г. Имате възможността да се включите и да облагородите междублоковите си пространства. Проектните предложения се приемат до 17:00 часа на 08.07.2021г. в деловодството на район "Връбница". Необходимо условие е да сте регистрирана етажна собственост с председател през последните 2 години и Управителят да има удостоверение с неизтекъл срок. За повече информация и Образците на документите за кандидатстване, се запознайте на следния линк: https://www.sofia.bg/web/mayor-of-sofia/programs-and-projects/-/asset_publisher/BDV6nzS0gRBs/content/programa-zelena-sofia-2021/20182?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sofia.bg%3A443%2Fweb%2Fmayor-of-sofia%2Fprograms-and-projects%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_BDV6nzS0gRBs%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1

ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМАТА СЕ ПОДАВА В РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ ПО-КЪСНО ОТ 5 (ПЕТ) РАБОТНИ ДНИ ПРЕДИ КРАЙНИЯ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ (не по-късно от 01.07.2021г.). ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОЛУЧЕНИ СЛЕД ОБЯВЕНИЯ В ПОКАНАТА ПО ЧЛ.17 ОТ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМА „ЗЕЛЕНА СОФИЯ“ СРОК НЕ ПОДЛЕЖАТ НА РАЗГЛЕЖДАНЕ.

Последно публикувани