Новини

Качено на 03/06/2021г.

Спортни занимания със свободен достъп по Програма "Ваканция" на Столична община


Столична община

дирекция „Спорт и младежки дейности“

Център за подкрепа на личностно развитие - СПОРТНА ШКОЛА СОФИЯ

Център за подкрепа на личностно развитие – Център за изкуства, култура и образование „София“, „Спортна София - 2000“ ЕАД;

Национални федерации и спортни клубове

 

 

 

 

ПРОГРАМА „ВАКАНЦИЯ


Програма „Ваканция“ се организира от Столична община, Дирекция „Спорт и младежки дейности“ и общинските Центрове за подкрепа на личностното развитие в партньорство със  „Спортна София - 2000“ ЕАД, Национални федерации и спортни клубове.

Инициативата е свързана с предстоящата лятна ваканция и включва свободен и безплатен достъп до разнообразни занимания по различни видове спорт, туризъм, лечебна изправителна гимнастика, занимания по интереси и др., които ще се проведат от 21 юни до 30 юли 2021 г., включително. Предназначена е за деца и ученици от 6 до 18 години, при възможност и включване на родители, младежи, придружители.


ВАЖНО: Спортните, образователни и други дейности по интереси, включени в Програмата, ще се организират и провеждат при съобразяване със срока на извънредната епидемична обстановка и при спазване на всички противоепидемични мерки, утвърдени със заповеди на Министър на здравеопазване, Министър на образованието и науката и Министър на младежта и спорта.

В тази връзка е необходимо предварително регистриране за участие, чрез посочените контакти за връзки или електронни платформи.

 

 

Програма "Ваканция"

Последно публикувани