Новини

Качено на 01/06/2021г.

Заповед на кмета на Столична община за обявяване настъпването на "Восъчна зрялост" на посевите на житни култури и пожароопасен сезон 2021г. и създаване на организация за пожарна безопасност


Последно публикувани