Новини

Качено на 08/03/2021г.

Заповед - агитационни материали


Заповед №СОА21-РД09-390/04,03.2021г. - агитационни материали

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ЗАПОВЕД №СОА21-РД09-390/04.03.2021г.
МЕСТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ - ПЛАКАТИ, СЪОБЩЕНИЯ, ОБРЪЩЕНИЯ, РЕКЛАМИ, АФИШИ И ДР., СЪГЛАСНО ЧЛ. 184, АЛ. 3 ОТ ИК
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НАСРОЧЕНИ ЗА 04.04.2021 г.

 

 

ВРЪБНИЦА 1 ДВУСТРАННО ТАБЛО КВ. "ОБЕЛЯ", УЛ."1-ВА", №1, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА"
2 ДВУСТРАННО ТАБЛО Ж.К. "ОБЕЛЯ-2" ХХХ-ТО ДКЦ /ПРЕД ВХОДА/
3 ДВУСТРАННО ТАБЛО Ж.К. "ВРЪБНИЦА-1", БЛ.523 /ПРЕД ВХОД А /
4 РЕКЛАМНО ТАБЛО Ж.К. "ВРЪБНИЦА-2" КАЛКАН НА БЛ.636
5 РЕКЛАМНА СТЕНА М. "МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ", БУЛ. "ЕВРОПА", №2, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
6 РЕКЛАМНА СТЕНА С. ВОЛУЯК, УЛ."ЗОРНИЦА" №43
7 ТАБЛО С. МРАМОР, ПЛ."СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" №1

Последно публикувани