Новини

Качено на 16/02/2021г.

Проект "С грижа към жителите на район "Връбница" - предоставяне на топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19"


 

 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

 

 

ПРОЕКТ „ С ГРИЖА КЪМ ЖИТЕЛИТЕ НА РАЙОН "ВРЪБНИЦА"

- ПРЕДОСТАВЯНЕ  НА  ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“


Столична община - Район „Връбница"  реализира проект: „С грижа към жителите на район "Връбница" - предоставяне на  топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, в изпълнение на договор № BG05FMOP001-5.001-0137-C001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05FMOP001-5.001 “3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от  COVID-19“.

 

Обща стойност на проекта  45 708,30  лв.

Дейностите ще се изпълняват от 4.01.2021г. до 27.04.2021г.

Продължителност на проекта – 81 работни дни

 

Целите са:

  • · Приготвяне и доставка до дома на топъл обяд за уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си.
  • · Да допълни и разшири националните мерки за преодоляване на последиците от кризата с фокус върху най- нуждаещите се лица.

Целевите групи са:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

 

  • Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

 

  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

 

Принадлежността на идентифицираните лица към допустимата целева група се потвърждава от ДСП  „Връбница“.

По проекта ще се предоставят и съпътстващи мерки / консултации по социални, здравни и административни въпроси/.

Документи за кандидатстване по проекта се приемат всеки работен ден от 8,30 часа до 17,00 часа  в сградата на районната администрация - гр. София, бул. „Хан Кубрат“, бл.328, вх. Б.

За допълнителна информация – тел. 02 / 495 77 44.

Последно публикувани