Новини

Качено на 15/12/2020г.

Писмо с изх.№РВР19-ГР94-2298-(8) от 10.12.2020 г. за последно предупреждение за прекратяване на наемно правоотношение за жилище-частна общинска собственост


Последно публикувани