Новини

Качено на 16/11/2020г.

Обявление №СОА20-ВК08-14269/6.11.2020г. на основание чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост


Последно публикувани