Новини

Качено на 13/11/2020г.

Телефони за контакт до 30 ноември 2020г.


ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТ ДО 30.11.2020г.

 

 

Кабинет на кмета

02/495 77 10

Евгений   Аврамов

Началник отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност

02/495 77 23

Михаил Грозданов -

Фронт-офис на отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност

02/495 77 53

Мариана  Стоименова

Главен счетоводител

02/495 77 30

Десислава  Илиева

Началник отдел Административно обслужване и дигитализация

02/495 77 24


ЕСГРАОН

02/495 77 07


ЕСГРАОН

02/495 77 40


Деловодство

02/495 77 41

Мария  Митрева-Павлова

Началник отдел Общинска собственост и жилищно настаняване

02/495 77 34


фронт-офис на отдел Устройство на територията, геодезия и кадастър

02/495 77 72

инж. Десислава Александрова

Началник отдел Инженерна инфраструктура, благоустройство, екология и контрол по строителството

02/495 77 21

Иванка  Чолакова

Началник отдел Образование, социални дейности, култура и спорт

02/495 77 55

Александър Георгиев

Иванка Симова

Кметство с. Мрамор

02/998 20 01

Йордан Йорданов

Василка  Николова

Кметство с. Волуяк

02/998 90 35

 

Последно публикувани