Новини

Качено на 06/10/2020г.

Стартира кампания за набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021


Стартира кампания за набиране на  преброители и контрольори за Преброяване 2021

 

 

 

 

 

 

Уважаеми съграждани,

 

От 15.09.2020г. стартира кампанията по набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд.

 

При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.  Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

В срок до 30 октомври 2020г. кандидатите трябва да подадат заявление по образец  в общината, в която искат да бъдат наети.

 

Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 в рубриката  Документи, Инструментариум и обучителни материали, Документи:

 

·         Заявление за кандидатстване за преброител, контрольор и придружител;

·         Информация и съгласие за обработка на лични данни, което всеки кандидат следва да подпише;

·         Критерии за подбор, утвърдени с Протокол №6 от неприсъствено заседание на ЦКП;

·         Автобиография;

·        Заповед на председателя на НСИ за цени/ставки по дейности;

·         Искане за предоставяне на снимка и изразяване на съгласие за ползване на снимката от БДС.


Документите за кандидатстване на желаещите ще се приемат в деловодството на  район „Връбница“ – СО с адрес : гр.София, бул. „Хан Кубрат“ бл.328, вх.Б всеки работен ден от 8.30ч. до 17ч.

Последно публикувани