Новини

Качено на 08/09/2020г.

Авария на магистрален водопровод


Съгласно чл. 72 ал. 2 от ЗУТ (обн. ДВ бр. 1/2001 г.) Ви уведомяваме, че поради авария на магистрален тръбопровод е необходимо да бъдат извършени спешни краткотрайни аварийни работи на обект: ж.к...Връбница-1”, на бул.” Бели Дунав" срещу бл. 330 и ж.к. „Връбница-2” на кръстовището на бул. „Бели Дунав" и ул. „Златен клас” - с изкоп.

В посочените участъци преминаването на МПС в посока Северен парк ще се осъществява със заобикаляне на изкопите за периода от 13.00 ч. на 08.09.2020 г. до 13.00 ч. на 09.09.2020 г. Временната организация на движението ще бъде съгласно Глава IV от Наредба №3/16.08.20Юг. за временната организация на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците на Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

Необходимите възстановителни работи по нарушените благоустройствени фондове ще извършим за наша сметка. Възстановяване на съответните настилки ще се извърши от фирма „Настилки 2019" ДЗЗД - гр. София.

Сроковете и гаранциите са договорени с фирмата и са съобразени със сроковете и гаранциите, определени от Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на СО. приета с решение №772 на СОС.


Последно публикувани