Новини

Качено на 27/08/2020г.

Заповед №СОА20-РД040-64/17.08.2020г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот по реда на на глава III от ЗОСПоследно публикувани