Новини

Качено на 03/07/2020г.

Обявление №СОА20-ВК66-5079/25.06.2020г. на Кмета на Столична община за предстояща процедура по принудително отчуждаване на поземлени имоти, отредени за улица - публична общинска собственост


Последно публикувани