Новини

Качено на 18/06/2020г.

Провеждане на срещи с граждани по програмата за подмяна на битовото отопление на твърдо гориво с алтернативно


От 16.06.2020г. до 16.07.2020г. Столична община ще проведе информационни срещи за гражданите в Районните администрации по График, част от разяснителната кампания на СО в рамките на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“.

График за провеждане на срещите за район Връбница: тук

Последно публикувани