Новини

Качено на 11/06/2020г.

График за провеждане на срещи във връзка с подмяна на битовото отопление


График за провеждане на срещи по райони, част от разяснителната кампания на СО в рамките на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“ за район "Връбница":

30.06.2020г. - вторник от 18:00 до 20:00 часа в 74 СУ "Гоце Делчев" - актова зала, ж.к. "Връбница"-1, ул. "Бакърено шосе" № 1;

06.07.2020г. - понеделник от 18:00 до 20:00 часа в 74 СУ "Гоце Делчев" - актова зала, ж.к. "Връбница"-1, ул. "Бакърено шосе" № 1

Последно публикувани