Новини

Качено на 31/03/2020г.

Уведомление за личните асистенти


Уведомяваме личните асистенти и ползвателите по Закона за личната помощ, че отчетите по чл. 27, ал. 2 от ЗЛП, след като бъдат изготвени от асистентите и подписани от ползвателите, могат да бъдат предоставени в район Връбница:

1. В деловодството на район Връбница;

2. Чрез лицензиран пощенски оператор; или

3. По електронен път на интернет адреси: delovodstvo@vrabnitsa.bg или info@vrabnitsa.bg

Последно публикувани