Новини

Качено на 16/03/2020г.

Заповед на Кмета на Столична община - нова обстановка, COVID 19


Заповед № СОА20-РД09-1485/13.03.2020 г. на кмета на Столична община за създаване на необходимата организация във връзка с разпространението на COVID 19 и обявеното извънредно положение в Република България от 13 март до 13 април 2020 г.

Последно публикувани