Новини

Качено на 16/03/2020г.

Преустановяване планови ремонти на ЧЕЗ и "Софийска вода" АД във връзка с разпространението на COVID 19


С цел повишаване на сигурността на снабдяването с електроенергия на домакинствата и обектите
за производство и обслужване на населението на територията на Столична община, се преустановяват
плановите дейности и ремонти по електроразпределителната мрежа.
1.1. При евентуална авария ЧЕЗ приоритетно да възстановява електрозахранването на
домакинствата и обектите за производство и обслужване на населението.
2. С цел повишаване на сигурността на водоснабдяването на домакинствата и обектите за
производство и обслужване на населението се преустановяват плановите спирания на водоподаване и
плановите ремонти по съоръжения.
2.1. При евентуална авария „Софийска вода“ АД приоритетно да възстановява водоснабдяването на
домакинствата и обектите за производство и обслужване на населението.

Заповед на Кмета на СО № СОА20-РД09-1488/15.03.2020г.

Последно публикувани