Новини

Качено на 10/03/2020г.

ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМНО ВРЕМЕ❗ ВСИЧКИ ВЪПРОСИ И СПРАВКИ НА ГРАЖДАНИ, СВЪРЗАНИ С РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ДА СЕ ОТНАСЯТ ДА СЪОТВЕТНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ЧРЕЗ ОФИЦИАЛНО ПОСОЧЕНИТЕ НА САЙТА НА РАЙОН "ВРЪБНИЦА" СТАЦИОНАРНИ ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТ.УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,


❗  Уведомяваме Ви, че за неопределен срок се преустановява приемното време на кмета, заместник-кметове, секретар, главен архитект и всички останали служители от администрацията на район "Връбница".

❗ Всички въпроси и справки на граждани, свързани с районната администрация да се отнасят до съответните служители чрез официално посочените на сайта на район "Връбница" стационарни телефони за контакт.

❗ Приемното време за граждани посещаващи „Деловодство“, „Гражданско състояние“ и ЕСГРАОН на район "Връбница" – ет. 1, остава непроменено - всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч., но се въвеждат следните ограничения:

 

▪️ Гражданите се допускат до фронт офисите на районната администрация до двама.

▪️ При посещението си в сградата гражданите следва да избягват риск за здравето си и разпространението на COVID-19 и други заразни заболявания.

Последно публикувани