Новини

Качено на 22/01/2020г.

ПОКАНА за кандидатстване за подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища


Столична община стартира от 20 януари 2020 г. първи етап от кампания за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища с нови на газ и пелети по Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз.

В териториалния обхват на кампанията са включени селата Волуяк и Мрамор от район „Връбница“

Целта на проекта е подобряване качеството на атмосферния въздух, чрез намаляване на фините прахови частици, отделяни от битово отопление на въглища и дърва.

По проекта ще бъдат подменени старите отоплителните уреди на дърва и въглища на общо 4 925 домакинства  на територията на Столична община с нови уреди на газ и пелети.

 

 

Контакти и адрес за подаване на документи за района:

-За с.Волуяк всеки работен ден от  09:00 до 17:00 часа в сградата на кметството, ул. "Зорница" № 43

тел.02/998 90 35; моб. тел. 0887 900 917;

 

-За с.Мрамоор всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа в сградата на кметството, пл. "Св.Иван Рилски " № 1

тел. 02/ 998 20 01; моб. тел. 0888 440 266;

 

Покана за кандидатстване по проект за преход към алтернативни форми на отопление на домакинствата

https://www.sofia.bg/documents/20182/7139111/Pokana-Sofia-20-01-2020.pdf/86477e95-e5bf-467a-9994-aa4a838de668

 

Документи за участие в процедурата за преход към алтернативни форми на отопление

http://www.lifeipcleanair.eu/bg-bg/софиядокументи.aspx

 

Официален сайт на интегрирания проект по Програма LIFE

http://www.lifeipcleanair.eu/

Последно публикувани