Съобщения и обяви

Качено на 29/06/2012г.

Съощение за изработен план за застрояване за ПИ №68134.2808.2184, к.л. 132 и 151, местност "Обеля" - 29.06.2012


Последно публикувани