Новини

Качено на 20/06/2012г.

Основни стъпки при кандидатстване по проект "Енергийно обновяване на българските домове"


Подаване на Заявление за интерес и подкрепа

изтегли

Одобрение/неодобрение на  Заявлението

Оглед на сградата

Изготвяне на индикативен бюджет на сградата и

разпределение на разходите на всеки собственик

Създаване на Сдружение на собствениците*

Осигуряване на сумата от 500лв. за всеки апартамент по

Сметка на МРРБ**

Подаване за Заявление за финансова помощ и изпълнение на

обновяване за енергийна ефективност

изтегли

Одобрение/неодобрение на Заявлението

При одобрение сключване на споразумение между

Сдружението на собствениците и МРРБ

 

* Сдружението на собствениците следва да бъде учредено и регистрирано в процеса на подготовка за кандидатстване за финансова помощ и преди подаване на Заявлението за финансова помощ.

** Тази сума се изразходва като част от дължимото от Сдружението на собствениците съфинансиране, а в случай на неизпълнение на задълженията по Споразумението – се удържа за покриване на извършените разходи по сграда/блок секцията.

 

 

Стъпки на обновяването


Осигуряване на 30% от дължимата сума

Обследване на конструкцията и технически паспорт

Обследване за енергийна ефективност

Сградата се нуждае от конструктивно укрепване

  1. Собствениците могат да поемат разходите за конструктивните мерки, извършва се обследване за енергийна ефективност.
  2. Собствениците не могат да поемат разходите за конструктивните мерки – получават обследването и технически паспорт и им се възстановяват 500лв.

Сградата не се нуждае от конструктивно укрепване

1. Извършва се обследване за енергийна ефективност

Изготвяне на технически проект, одобрение на проекта

и издаване на разрешение за строеж

Осигуряване на остатъка от дължимата сума, от която се

приспадат внесените 500лв. на апартамент

Извършване на строително-монтажни работи, авторски и

строителен надзор

 

За повече информация може да посетите сайта на Министерството на Регионалното развитие и благоустройство: www.mrrb.government.bg

Последно публикувани