Новини

Качено на 21/03/2019г.

Програма за ремонтни дейности по пътната инфраструктура за 2019 г. СО – район „Връбница“


ПРОГРАМА ЗА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2019 г. СО – РАЙОН „ВРЪБНИЦА“

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЕКТ

предложение за 2019 г. /м2/

ЗАБЕЛЕЖКА

І.

Ж.К. „ОБЕЛЯ-1“

1.

Ул. „Обелски могили“ пред бл.116

80.00

2.

Между бл.101 и бл.102

120.00

3.

При бл.119

30.00

4.

Улица до бл.105, вх.Б

12.00

5.

Ул. „Сух герен“

100.00

6.

Ул. „23-та“

90.00

7.

Ул. „16-та“

100.00

8.

Пред бл.114 и бл.115

150.00

 

 

9.

Ул. „Обелски могили“ №6, бл.110 и др. места.

320

10.

Ул. „25-та“

180

11.

Ул. „26-та“ 11

120

12.

Ул. „25-та“ 9

120

13.

Бл. 103 А

30

14.

Ул. „19-та“ 3

30

ОБЩО:

1482

 

IІ.

Ж.К. "ОБЕЛЯ-2"

1.

Ул. „106“-та

200

2.

Ул. "108-ма"

30

3.

Ул. 107-ма

150

4.

Ул. 111-та

150

5.

Ул. 114-та

200

6.

Бл.235, до вх.А

60

7.

Бл.247 А

30

+ТРОТОАР !

8.

Ул. „Обряне“!

240

+ТРОТОАР !

9.

Ул. „115-та“, бл.204

30

ОБЩО:

1090

ІІІ.

Ж.К. "ВРЪБНИЦА-1"

1.

Ул.Ал. Богориди" пред бл.528,529,530

120

2.

Пред бл.527

100

3.

Ул. Тишина"

50

4.

Ул. Свети Мина"

120

5.

Зад бл.502

250

6.

При бл.504

40.00

7.

При бл.518 /паркинг и подход към входа и околно пространство/

300.00

8.

Ул. „222-ра“ №10

30

ОБЩО:

1010

ІV..

Ж.К. "ВРЪБНИЦА-2"

1.

Ул. "Майска песен"

150

2.

Ул. "Атанас Цветанов"

100

3.

Ул.Тричко Велев" между бл.604 и бл.605

30.00

4.

Ул. "Лазарица"

300.00

5.

Ул.Асен Трайков /при бл.614/

30

6.

Пред бл.607

80.00

7.

Пред бл.615 и зад бл.614 (паркинг)

250.00

8.

При бл.621

50.00

9.

Ул. от бул. "Ломско шосе до ул. "Бакърено шосе"

100.00

10.

Ул. „Борислав Кръстанов“

60

11.

Бл.602 Б, ул. пред бл.602

60

12.

Вътрешноквартална ул., м/у бл.615 и бл.614

60

ОБЩО:

1270

 

ОБЩО ЗА ВСИЧКИ КВАРТАЛИ:

4852 

Последно публикувани