Новини

Качено на 23/05/2012г.

Програма ''Зелена София'' 2012


От 18.05.2012 г. до 18.06.2012 г. започва набирането на проекти по Програма ”Зелена София”. Проектите се подават в деловодството на районната администрация. Програмата не предоставя директно финансови средства, а материали и оборудване, необходими за изпълнение на проектите.

Образец – Заявление /получава се от районната администрация, ст 102/. След попълване се внася в ст. 102 заедно с копие от протокол и решение на етажната собственост или на управителния съвет на юридическото лице с нестопанска цел, с избран отговорник.

Тел. за контакти: 02/ 4957 770;   0889 900 971 – Вълчева.

 

Документи и насоки за кандидатстване по програма "Зелена София" 2012 г.

Последно публикувани