Новини

Качено на 03/10/2018г.

В 140 СУ "Иван Богоров" стартира проект "Детско полицейско управление"


 

На 1 октомври 2018г. в 140 СУ "Иван Богоров" тържествено бе  даден старт на   "Детско полицейско управление" .
Целите на проекта са свързани с: ранна превенция на подрастващите; утвърждаване на ценностно отношение към законите в страната; създаване на навици за безопасно поведение и вземане на адекватни решения в определени ситуации; изграждане на гражданска позиция и развитие на гражданска компетентност; стимулиране на прилежност и инициативност; повишаване доверието към полицията.
Принципите за участие в ДПУ са: доброволност; активност на участниците; съзнателност (превръщане на знанията в убеждения и умение самостоятелно да се използват знанията на практика); нагледност; системност; дисциплинираност; работа в екип; отговорност за собствените действия; зачитане на човешкото достойнство.

Обучението на децата е по проект за две учебни години.,,Детско полицейско управление" е съвместна програма  на  МВР, МОН, Министерството на младежта и спорта, Правосъдното министерство, БЧК, район „Връбница“ и още институции, загрижени за сигурността на нашите деца.

Децата с интерес наблюдаваха специално организирани за тях полицейски демонстрации. Умения и техники демонстрираха автопатрули, полицаи от моторизираната група за бързо реагиране „Сигма”, специализираната група за задържане на СДВР - „Кобра”, конни полицаи, водачи на полицейски кучета и пожарникари.

От училището в „Детско полицейско управление“ са включени  малките доброволци от 3 б клас с ръководител г-ца Елица Пандурска, които се заклеха да спазват правилата и да служат за пример на своите съученици.

Последно публикувани