Новини

Качено на 30/03/2012г.

Ученически литературен конкурс за написване на стихотворение, разказ и есе на тема: „С УСЕЩАНЕ ЗА ПРОЛЕТ”


СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН  „ВРЪБНИЦА”

по случай празника на района - Цветница

ОБЯВЯВА

ученически литературен конкурс за написване

на стихотворение, разказ и есе на тема:

„С УСЕЩАНЕ ЗА ПРОЛЕТ”

В конкурса могат да участват ученици от 4 до 12 клас.

Участниците в конкурса ще бъдат разпределени в две групи:

от 4 до 7 клас и

от  8 до 12 клас

Всеки участник може да изпрати три стихотворения, два разказа или две есета.

Най-хубавите творби ще бъдат наградени,

като за датата ще бъдете уведомени допълнително.

Литературните творби в два екземпляра, написани на компютър или на пишеща машина, изпращайте на адрес:

гр. София - 1229, район Връбница”,

бул.Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, за отдел „ОКССД” или на електронен адрес: darisimeonova@abv.bg

Краен срок за получаване на творбите: 20. 04. 2012 г.

Последно публикувани