Новини

Качено на 13/03/2018г.

Покана за участие в работна група на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на Столична община по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г.


Последно публикувани