Новини

Качено на 23/02/2018г.

Анкета за потребностите на бизнеса от работна сила


Резултат с изображение за бизнес

 

 

Проучване за потребностите на бизнеса от работна сила в 28-те области в България стартира Агенцията по заетостта, съвместно с Комисиите по заетост към Областните управители. Целта е работодателите да отразят в анкетен формуляр директно мнение и информация за търсените от тях  професии, специалисти, работници и разбира се, за техните характеристики. Крайният срок за участие е 28 февруари 2018 година.

 

Проучването се извършва он-лайн чрез електронен анкетен формуляр.


Активното участие на работодатели от частния и публичния сектор в проучването е от изключително важно значение. Обобщената на национално ниво информация ще се използва при формиране на приоритетите на националните стратегически документи и ежегодно утвърждавания Национален план за действие по заетостта.

Резултатите от анкетата ще послужат и за определяне на по-нататъшните приоритети на областната политика за насърчаване на заетостта и в сферата на  образованието и обучението, в съответствие с приоритетите на Областната стратегия за развитие на област София и общинските планове за развитие.

Последно публикувани