Новини

Качено на 20/10/2017г.

Стикирани иумпс м.септември 2017г.


Излезли от употреба МПС, на които на 05.09.2017г. е поставен стикер за доброволно преместване. В срок до 05.12.2017г., ако не бъдат преместени от собствениците, ще бъдат репатрирани до площадка за разкомплектоване, а на собствениците ще бъдат съставени актове за установяване на административно нарушение.

 

Последно публикувани