Новини

Качено на 26/09/2017г.

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на Сухопътните войски


Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на Сухопътните войски

 

 

СПИСЪК

на вакантни длъжности за войници в 101-ви алпийски полк - Смолян, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с

лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

по

ред

Наименование на вакантната длъжност

Военно

звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

Б

р

о

й

Основни изисквания на длъжността

Специфични изисквания на длъжността

Изисквания за минимално образование и квалификация

Минимално ниво на достъп до класифицирана информация

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Помощник-

гранатометчик

Редник –

3-ти клас

28330

Смолян

9

Средно образование

За служебно ползване

 

2

Алпинист

Редник –

3-ти клас

28330

Смолян

32

Средно образование

За служебно ползване

 

3

Пълнач

Редник –

3-ти клас

28330

Смолян

3

Средно образование

За служебно ползване

Свидетелство за управление на МПС категория „В“

4

Поставач

Редник –

3-ти клас

28330

Смолян

2

Средно образование

За служебно ползване

 

5

Пълнач

Редник –

3-ти клас

28330

Смолян

4

Средно образование

За служебно ползване

 

6

Изчислител

Редник –

3-ти клас

28330

Смолян

1

Средно образование

За служебно ползване

 

7

Далекометрист

Редник –

3-ти клас

28330

Смолян

1

Средно образование

За служебно ползване

 

8

Подносвач

Редник –

3-ти клас

28330

Смолян

4

Средно образование

За служебно ползване

Свидетелство за управление на МПС категория „В“

9

Водач на екскаватор

Редник –

3-ти клас

28330

Смолян

1

Средно образование

За служебно ползване

Свидетелство за управление на МПС категория „С“

1


1

2

3

4

5

6

7

8

10

Екскаваторчик

Редник –

3-ти клас

28330

Смолян

1

Средно образование

За служебно ползване

 

11

Разузнавач

Редник –

3-ти клас

28330

Смолян

3

Средно образование

За служебно ползване

 

12

Шофьор

Редник –

3-ти клас

28330

Смолян

4

Средно образование

За служебно ползване

Свидетелство за управление на МПС категория „В“

13

Санитар-носач

Редник –

3-ти клас

28330

Смолян

2

Средно образование

За служебно ползване

Свидетелство за управление на МПС категория „В“

14

Санитар-носач

Редник –

3-ти клас

28330

Смолян

1

Средно образование

За служебно ползване

 

15

Старши алпинист

Ефрейтор-  2-ри клас

28330

Смолян

3

Средно образование

За служебно ползване

 

16

Помощник-мерач на картечница

Редник –

3-ти клас

28330

Смолян

2

Средно Образование

За служебно ползване

 

 

ВСИЧКО

73

 

2


Приложение № 2


СПИСЪК

на вакантни длъжности за войници от военно формирование (в. ф.) 54060 - Благоевград и в. ф. 54990 - Враца, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина


по

ред

Наименование на вакантната длъжност

Военно

звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

Б

р

о

й

Основни изисквания на длъжността

Специфични изисквания на длъжността

Изисквания за минимално образование и квалификация

Минимално ниво на достъп до класифицирана информация

1

2

3

4

5

6

7

8

I.

Длъжности във в. ф. 56040 - Благоевград

1

Сапьор

Редник -
3-ти клас

54060

Благоевград

1

Средно образование

За служебно ползване

 

2

Помощник-гранатометчик

Редник -
3-ти клас

54060

Благоевград

2

Средно образование

За служебно ползване

 

3

Автоматчик

Редник

3-ти клас

54060

Благоевград

5

Средно образование

За служебно ползване

 

4

Шофьор

Редник -

3-ти клас

54060

Благоевград

5

Средно образование

За служебно ползване

Свидетелство за управление на МПС категория „С“

5

Шофьор

Ефрейтор -
2-ри клас

54060

Благоевград

1

Средно образование

За служебно ползване

Свидетелство за управление на МПС категория „С“

6

Номер от разчет на тежка гранатохвъргачка

Редник -
3-ти клас

54060

Благоевград

1

Средно образование

За служебно ползване

 

7

Оператор в разчет на противотанков управляем ракетен комплекс

Редник -

3-ти клас

54060

Благоевград

1

Средно образование

За служебно ползване

 

8

Номер от разчет на самоходна минохвъргачка

Редник -
3-ти клас

54060

Благоевград

2

Средно образование

За служебно ползване

 


1


1

2

3

4                               5                        6

7                                           8

6

7

8

9

Младши специалист по експлоатация на комуникационни системи

Редник –

3-ти клас

54060

Благоевград

1

Средно образование

Поверително

 

 

10

Мерач в разчет на тежка гранатохвъргачка

Бфрейтор - 2-ри клас

54060

Благоевград

1

Средно образование

За служебно ползване

 

 

11

Гранатометчик

Ефрейтор - 2-ри клас

54060

Благоевград

3

Средно образование

За служебно ползване

 

 

12

Мерач на картечница

Ефрейтор - 2-ри клас

54060

Благоевград

1

Средно образование

За служебно ползване

 

 

13

Мерач-оператор

Ефрейтор - 2-ри клас

54060

Благоевград

3

Средно образование

За служебно ползване

 

 

14

Механик- водач

Ефрейтор - 2-ри клас

54060

Благоевград

3

Средно образование

За служебно ползване

Свидетелство за управление на МПС категория „С“ или Свидетелство за управление на МТЛБ

 

 

Всичко

30

 

 

II.

Длъжности във в. ф. 54990 - Враца

 

1

Шофьор-химик

Редник –

3-ти клас

54990

Враца

1

Средно образование

За служебно ползване

Свидетелство за управление на МПС, категория „С”

 

2

Младши специалист по експлоатация на комуникационни системи

Редник –

3-ти клас

54990

Враца

3

Средно образование

Поверително

 

 

3

Младши специалист по изграждане и поддръжка на телефонни линии

Редник –

3-ти клас

54990

Враца

1

Средно образование

Поверително

Свидетелство за управление на МПС категория "С"

 

4

Шофьор

Редник –

3-ти клас

54990

Враца

4

Средно образование

За служебно ползване

Свидетелство за управление на МПС, категория „С”

 

5

Шофьор

Редник –

3-ти клас

54990

Враца

4

Средно образование

За служебно ползване

Свидетелство за управление на МПС, категория „С+Е”

 

2


1

2

3

4

5

6

7

8

6

Шофьор-радиотелефонист

Редник –

3-ти клас

54990

Враца

1

Средно образование

За служебно ползване

Свидетелство за управление на МПС, категория „С”

7

Помощник-гранатометчик

Редник –

3-ти клас

54990

Враца

7

Средно образование

За служебно ползване

 

8

Оператор в разчет на противотанков управляем ракетен комплекс

Редник –

3-ти клас

54990

Враца

2

Средно образование

За служебно ползване

 

9

Мерач в разчет на тежка гранатохвъргачка

Редник –

3-ти клас

54990

Враца

1

Средно образование

За служебно ползване

 

10

Номер от разчет в разчет на тежка гранатохвъргачка

Редник –

3-ти клас

54990

Враца

1

Средно образование

За служебно ползване

 

11

Стрелец-зенитчик

Редник –

3-ти клас

54990

Враца

2

Средно образование

За служебно ползване

 

12

Помощник-готвач

Редник –

3-ти клас

54990

Враца

1

Средно образование, специалност „Готвач/ кулинар“ или курс за професията

За служебно ползване

Свидетелство за управление на МПС, категория „С+Е”

13

Работник в кухня

Редник –

3-ти клас

54990

Враца

2

Средно образование

За служебно ползване

Свидетелство за управление на МПС, категория „С+Е”

 

Всичко

30

 

 

ВСИЧКО

60

 

3


Приложение № 3


СПИСЪК

на вакантни длъжности за войници в 4-ти артилерийски полк - Асеновград, за приемане на военна служба след провеждане на

конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина


по

ред

Наименование на вакантната длъжност

Военно

звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

Б

Р

о

й

Основни изисквания на длъжността

Специфични изисквания на длъжността

Изисквания за минимално образование и квалификация

Минимално ниво на достъп до класифицирана информация

1

2

3

4

5

6

7

8

I.

Длъжности във военно формирование 36540 - Асеновград

1

Шофьор-оператор

Редник –

3-ти клас

36540

Асеновград

4

Средно образование

Поверително

Свидетелство за управление на МПС категория „С“

II.

Длъжности във военно формирование 52340 - Асеновград

1

Шофьор-радиотелефонист

Редник –

3-ти клас

52340

Асеновград

1

Средно образование

За служебно ползване

Свидетелство за управление на МПС, категория „С”

2

Номер от разчет

Редник –

3-ти клас

52340

Асеновград

2

Средно образование

За служебно ползване

 

 

Всичко

3

 

II.

Длъжности във военно формирование 52130 - Асеновград

1

Номер от разчет

Редник –

3-ти клас

52130

Асеновград

11

Средно образование

За служебно ползване

 

2

Шофьор-радиотелефонист

Редник –

3-ти клас

52130

Асеновград

2

Средно образование

За служебно ползване

Свидетелство за управление на МПС, категория „С”

 

Всичко

13

 

 

ВСИЧКО

20

 


Приложение № 4


СПИСЪК

на вакантни длъжности за войници във военно формирование 54100 - Ямбол, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина


по

ред

Наименование на вакантната длъжност

Военно

звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

Б

Р

о

й

Основни изисквания на длъжността

Специфични изисквания на длъжността

Изисквания за минимално образование и квалификация

Минимално ниво на достъп до класифицирана информация

1

2

3

4

5

6

 

8

1

Младши специалист по експлоатация на комуникационни системи

Редник –

3-ти клас

54100

Ямбол

1

Средно

образование

Поверително

 

2

Младши специалист по комуникационни системи

Редник –

3-ти клас

54100

Ямбол

2

Средно

образование

Поверително

 

3

Младши специалист по експлоатация на комуникационни системи

Редник –

3-ти клас

54100

Ямбол

1

Средно

образование

За служебно ползване

 

4

Далекометрист

Редник –

3-ти клас

54100

Ямбол

2

Средно

образование

Поверително

 

5

Метеоролог

Редник –

3-ти клас

54100

Ямбол

1

Средно

образование

За служебно ползване

 

6

Метеонаблюдател

Редник –

3-ти клас

54100

Ямбол

2

Средно

образование

За служебно ползване

 

7

Преден наблюдател-разузнавач

Редник –

3-ти клас

54100

Ямбол

1

Средно

образование

Поверително

 

8

Топогеодезист

Редник –

3-ти клас

54100

Ямбол

3

Средно

образование

Поверително

 

9

Шофьор

Редник –

3-ти клас

54100

Ямбол

1

Средно

образование

За служебно ползване

Свидетелство за управление на МПС категория „С“

10

Артилерист-разузнавач

Редник –

3-ти клас

54100

Ямбол

1

Средно

образование

Поверително

 

 

Всичко

15

 


Приложение № 5


СПИСЪК

на вакантни длъжности за войници във военно формирование 28610 - София, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с

лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина


по

ред

Наименование на вакантната

длъжност

Военно

звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

Б

р

о

й

Основни изисквания на длъжността

Специфични изисквания на длъжността

Изисквания за минимално образование и квалификация

Минимално ниво на достъп до класифицирана информация

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Младши специалист по изграждане и поддръжка на комуникационни системи и мрежи

Редник –

3-ти клас

28610

София

3

Средно

образование

Поверително

 

2

Младши специалист по експлоатация на комуникационни системи

Редник –

3-ти клас

28610

София

7

Средно

образование

Поверително

 

3

Шофьор

Редник –

3-ти клас

28610

София

5

Средно

образование

Поверително

Свидетелство за управление на МПС категория „В“

4

Охранител

Редник –

3-ти клас

28610

София

2

Средно

образование

За служебно ползване

 

5

Полигончик

Редник –

3-ти клас

28610

София

1

Средно

образование

За служебно ползване

 

6

Сапьор

Редник –

3-ти клас

28610

София

1

Средно

образование

За служебно ползване

 

7

Младши специалист по психологически операции

Редник –

3-ти клас

28610

София

1

Средно

образование

Поверително

 

 

Всичко

20

 

 

Последно публикувани