Новини

Качено на 15/09/2017г.

Супервизия по проект „Различни, но равни – за независимост и достоен живот на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в район „Връбница“, проведена на 5 септември 2017г.


Супервизия

по проект „Различни, но равни – за независимост и достоен живот

на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в район

„Връбница“, проведена на 5 септември 2017г.

Подкрепата и супервизията са неразделна част от дейностите по Проект „Различни, но равни – за независимост и достоен живот на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в район „Връбница“  за поддържане и усъвършенстване на лицата, предоставящи услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“.
Супервизията се проведе на 5.09.2017г. в залата на районната администрация от доц. Моника Богданова.

Отново бяха разгледани различни случаи. Обсъдиха се и трудностите и проблемите, които възникват в хода на предоставяне на услугата, както и начините за тяхното разрешаване и преодоляване.

Участниците показаха позитивно отношение и удовлетвореност от свършената  работа.


 

Последно публикувани