Новини

Качено на 30/06/2017г.

Информационна среща


Областен информационен център – София и дирекция „Социални дейности“ , Столична община проведоха информационни срещи за подпомагане изпълнението на социалния пакет услуги за активна работа с целевите групи по проект „Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на райони „Люлин” и „Връбница” на Столична община”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.2-02/2011/005 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“.

 

Участниците бяха запознати с:

 

1.Предоставяните социалните услуги на територията на Столична община.

 

2. Възможности за включване в проекти по Оперативни програми.

 

3.Актуални предстоящи възможности по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж.

 

Снимки може да видите тук

 

Галерия

Последно публикувани