Новини

Качено на 07/12/2011г.

БЪРЗИ, СМЕЛИ, СРЪЧНИ


СО - район„ВРЪБНИЦА”и 61ОУ„Св.Св.Кирил и Методий”

ВИ КАНЯТ на

спортно – забавно състезание

„ БЪРЗИ, СМЕЛИ, СРЪЧНИ”

Място : 61 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”

Дата : 20. 12. 2011 г. Начало : 14. 00 ч.

Последно публикувани