Новини

Качено на 20/06/2017г.

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на офицери, които са изпълнявали военна служба, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ във формирования на Сухопътните войски, за времето от 18.09.2017 г. до 19.09.2017 г.


Последно публикувани