Новини

Качено на 19/06/2017г.

Обява за провеждане на конкурс за офицерска длъжност във военно формирование 48960-София за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина


Последно публикувани