Новини

Качено на 19/05/2017г.

Съобщение


Уведомяваме ви, че по проект №BG05M9OP0012.002- 0216 „Различни, но равни – за независимост и достоен живот на лица с увреждания и  хора над 65 години в район „Връбница”, към момента - 19.05.2017г.  обявява 1/едно/  свободно место за потребител и  за  предоставящ социалната  услуга "Личен асистент"  по проекта.


Последно публикувани