Новини

Качено на 30/03/2017г.

Съобщение


СЪОБЩЕНИЕ


Уведомяваме ви, че по проект №BG05M9OP0012.002- 0216 „Различни, но равни – за независимост и достоен живот на лица с увреждания и  хора над 65 години в район „Връбница”, екипът по проекта обявява  2  /две/ свободни места за лица,  наети на трудов договор за оказване на социалните услуги:

- личен асистент - 1 свободно място

- домашен помощник - 1 свободно място

Заявленията на кандидатите за личен асистент и домашен помощник ще се приемат  в служба „Деловодство” на Район „Връбница”СО до 31.03.2017г.

 

От екипа на проекта

Последно публикувани