Новини

Качено на 16/11/2011г.

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС


НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - 1922”
София-13 60, бул. “Европа” № 20, тел.: 826-92-45, 826-64-15 e-mail: kim_evropa20@abv.bg http://www.nchkirilimetodii.hit.bg

ПО СЛУЧАЙ 90-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ – 1922” – ГР. СОФИЯ, КВ. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ СЕ
ОБЯВЯВА ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА ТЕМА:
“ЧИТАЛИЩАТА – ИЗВОР НА МЪДРОСТ И ДУХОВНА СВЕТЛИНА”

за написване на стихотворение и есе.

В конкурса могат да участват ученици от 8 до 12 клас и възрастни без ограничение на възрастта.

Всеки участник може да изпрати три стихотворения или две есета.

Най-хубавите творби ще бъдат наградени със специални награди.

Литературните творби в три екземпляра, написани на компютър или на пишеща машина, изпращайте на адрес: гр. София – 1360, кв. Модерно предградие, бул. «Европа» № 20, Народно читалище «Св. Св. Кирил и Методий – 1922», или на електронен адрес: kim_evropa20@abv.bg
Краен срок за получаване на творбите: 31 . 03. 2012 г.

Последно публикувани