Новини

Качено на 10/04/2017г.

Съобщение


СЪОБЩЕНИЕ


Уведомяваме ви, че по проект №BG05M9OP0012.002- 0216 „Различни, но равни – за независимост и достоен живот на лица с увреждания и  хора над 65 години в район „Връбница”, към момента - 10.04.2017г.  няма  свободни места за потребители и за лица, които да им предоставят  социални услуги, но се осъществява прием на документи за банка резерв.


От екипа на проекта

Последно публикувани