Новини

Качено на 07/11/2011г.

Търг от бюлетин № 18 на СОАП


Информация за контакти

ПРОДАВА ЧРЕЗ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ:

22 ноември 2011 – 14.00 часа

Помещение за социални контакти
Район "Връбница"
ж.к. "Връх Манчо", бл.3 Застроена площ – 23 кв.м.
Начална цена 10 000 лева / сделката не се облага с ДДС /; Стъпка на наддаване – 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация / 360 лв. с вкл. ДДС / – 16 ч. на 18.11.2011 г.

За допълнителна информация и закупуване на тръжна документация – площад "П. Славейков" № 6, ет. 1

тел. 02/ 980 04 67

Последно публикувани