Новини

Качено на 28/02/2017г.

Обява за приемане на заявления на кандидат-потребители и лични асистенти


СЪОБЩЕНИЕ

 

Уведомяваме Ви, че по проект №BG05M9OP0012.002- 0216 „Различни, но равни – за независимост и достоен живот на лица с увреждания и  хора над 65 години в район „Връбница”, екипът по проекта обявява  8 /осем/ свободни места за потребители на социална услуга „личен асистент” и „социален асистент”. Предимство ще имат  деца кандидат – потребители със степен на увреждане под 90%.


Обявяват се и  6  /шест/ свободни места за личен асистент и 1/едно/ свободно място за социален асистент.

 

Заявленията на кандидатите ще се приемат до 22.03.2017г.  в служба „Деловодство” на Район „Връбница”СО.

Последно публикувани