Новини

Качено на 15/02/2017г.

Обучение, консултация и супервизия по проект „Различни, но равни – за независимост и достоен живот на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в район „Връбница“


Обучение, консултация и супервизия

по проект „Различни, но равни – за независимост и достоен живот

на  лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в район „Връбница“

 

В изпълнение на Дейност „Обучение, консултация и супервизия на персонала, предоставящ социални услуги“  по проект „Различни, но равни – за независимост и достоен живот на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в район „Връбница“ в залата на районната адимистрация  се проведоха: на 7 февруари 2017г. - поддържащо обучение, а на 10 и 13 февруари – супервизия на доставчиците на социални  услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и  „Домашен помощник“.

 

Супервизията премина под формата на  дискусии с цел  обсъждане на добри практики.  Всички без притеснение споделиха своя опит, проблеми и нагласи пред групата.

На занятието се установи, че предоставящите социални услуги се нуждаят от оказване на помощ и подкрепа, а обмяната на информация спомага за развитие на техните компетентности  и за противодействие на професионалното прегряване.

 

Част от консултираните лица, изявиха задоволство от проведената групова супервизия и позитивизъм към подобен тип услуга в общността.

 

 

 

 

 

 

Последно публикувани