Новини

Качено на 09/12/2016г.

Съобщение


Съобщение

 

Уведомяваме ви, че по проект №BG05M9OP0012.002- 0216 „Различни, но равни – за независимост и достоен живот на лица с увреждания и  хора над 65 години в район „Връбница”, екипът по проекта обявява  1  /едно/ свободно място по чл.68 ал.1 т.3 от КТ за    личен асистент/домашен помощник, считано от 9.12.2016г.

Заявленията за кандидатите ще се приемат  в служба „Деловодство” на Район „Връбница”СО.

 

От екипа на проекта

Последно публикувани